บริษัทซินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด
Click to Zoom
Category:
CompanyName:
บริษัทซินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด
Date Added:
Saturday, September 27, 2008

188 หมู่1 ถนนสุคนธสวัสดิ์แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ10230 188 M.1 Sukontasawat Rd., Khwang Lardprao, Lardprao, Bangkok 10230

Other Details/รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

บริษัทซินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด   บริษัทฯได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดในชื่อบริษัทคอมเพ็ค(ประเทศไทย) จำกัดเมื่อวันที่5 เมษายน2531 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก1,000,000 บาทโดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที.เค.เอส. อินเตอร์พริ้นติ้งจำกัด(ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยีจำกัด(มหาชน) ในปี2545) โดยบริษัทที.เค.เอส. อินเตอร์พริ้นติ้งจำกัดมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด2542 บริษัทซินเน็คเทคโนโลยีอินเตอร์เนชั่นแนลจากประเทศไต้หวันซึ่งเป็นหนึ่งในสามผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญ่ของโลกที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียจีนฮ่องกงนิวซีแลนด์อินเดียเป็นต้นได้เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยจึงได้เข้ามาร่วมทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ49 2545 บริษัทฯได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯเป็น“บริษัทซินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด” และได้ย้ายสำนักงานพร้อมทั้งสร้างศูนย์ขนส่งและกระจายสินค้าแห่งใหม่บนพื้นที่เกือบ7 ไร่ที่ถนนสุคนธสวัสดิ์ใกล้ทางด่วนเอกมัย-รามอินทราโดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการกระจายสินค้าจากกลุ่มบริษัทซินเน็คประเทศไต้หวันด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทซินเน็คประเทศไต้หวันประกอบกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารของบริษัทฯในธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยทำให้บริษัทฯมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว500,000,000 บาทในปี2547 2550 วันที่30 พฤศจิกายน2550 บริษัทฯจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็น“บริษัทซินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชนและเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก500,000,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียน705,000,000 บาท

188 หมู่1 ถนนสุคนธสวัสดิ์แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ10230 188 M.1 Sukontasawat Rd., Khwang Lardprao, Lardprao, Bangkok 10230 Tel : +66(0) 2553 8888 Fax : +66(0) 2578 8181 Fax (ฝ่ายการเงิน) : +66(0) 2553 8877 , +66(0) 2578 8208